"Quái kiệt" AI gốc Việt đứng sau công nghệ AutoML của Google

"Quái kiệt" AI gốc Việt đứng sau công nghệ AutoML của Google