Hội đồng quản trị CTCP đầu tư Thế Giới Di Động vừa thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019. Theo đó, Thế Giới Di Động đặt mục tiêu doanh thu 108.468 tỷ đồng, tăng trưởng 25% so với kế hoạch năm 2018.

Thế Giới Di Động cho biết, năm 2019, hoạt động kinh doanh bán lẻ sản phẩm điện thoại, điện máy vẫn là nguồn đóng góp doanh thu và lợi nhuận chủ yếu cho cả công ty. Trong đó, ngành hàng điện máy đóng vai trò là động lực tăng trưởng chính của Thế Giới Di Động, hướng đến mục tiêu chiếm khoảng 40% thị phần. 

Thế Giới Di Động đặt mục tiêu doanh thu kỷ lục hơn 108 nghìn tỷ đồng cho năm 2019 - Ảnh 1.

Doanh thu thực hiện của TGDĐ qua các năm 2009-2018, kế hoạch 2018-2019.

Về lợi nhuận, chỉ tiêu này dự kiến tăng tới 37% so với kế hoạch 2018, lên 3.571 tỷ đồng. Thực tế, năm 2018 Thế Giới Di Động đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận khá thấp, chỉ 18%, nên chỉ sau 11 tháng năm 2018, Thế Giới Di Động đã lãi 2.644 tỷ đồng, vượt kế hoạch cả năm.

Thế Giới Di Động đặt mục tiêu doanh thu kỷ lục hơn 108 nghìn tỷ đồng cho năm 2019 - Ảnh 2.

Lợi nhuận sau thuế của TGDĐ qua các năm 2009-2018, kế hoạch 2018-2019.

Theo Thế Giới Di Động, năm 2019 là năm xây dựng nền móng quan trọng nhằm đảm bảo cho chuỗi Bách Hóa Xanh sẵn sàng để nhân rộng trên toàn quốc, sau khi chuỗi này bắt đầu có lợi nhuận trực tiếp, tức là bù đắp hoàn toàn được tất cả các chi phí hoạt động tại cửa hàng và các trung tâm phân phối, nhưng chưa bao gồm các chi phí ở cấp độ công ty. Thế Giới Di Động cho rằng, mục tiêu này cần đạt được trễ nhất là trong tháng 12/2019.

Dù đóng góp giá trị doanh thu chưa lớn, ngành hàng thực phẩm và hàng tiêu dùng được kỳ vọng đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất, thông qua việc hoàn tất chuyển đổi 100% cửa hàng hiện tại thành cửa hàng chuẩn/cửa hàng lớn, đồng thời tăng tốc mở rộng chuỗi Bách Hóa Xanh ở các tỉnh thành khu vực phía Nam. Bên cạnh đó, Bách Hóa Xanh cũng sẽ tối ưu hóa hoạt động cung ứng - kho vận, và thử nghiệm để chuẩn hóa mô hình siêu thị cho thị trường tỉnh.

Hà My

Theo Trí Thức Trẻ